Yxningens Café

Öppet kl 10.00-17.00
Fre
dag, lördag kl 10.00-20.00
Frukostservice kl 8
.00-10.00
Visa menyn på mobilen
Visa menyn på datorn / padda