VÅRA BOKNINGSVILLKOR

Bokningsvillkor Yxningens Camping
Vid online bokning via en förmedlare kan det gälla andra bokningsvillkor. 


Åldersgräns för bokning
För att boka hos oss måste du vara 18 år. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Bokning online
Vid bokning online betalar du 30% i förskott som görs direkt vid bokningstillfälle. Bokningen är bindande när betalningen lyckades. Restbeloppet får betalas vid ankomst/incheckningen.

Bokning via telefon
Vid bokning via telefon betalar du 30% i förskott. Vi skickar dig en förskottsfaktura via mail med en betalningslänk. Bokningen är bindande när fakturan är betald. Restbeloppet får betalas vid ankomst/incheckningen om inget annat har överenskommits. Om du missar förskottsbetalningen räknas det som en avbokning från din sida och gäller reglerna för avbokning. 

Avbokning
Du kan avboka via e-mail (avbokning@yxningenscamping.se). Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan än Yxningens Camping.


Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har Yxningens Camping rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning.

Avresa tidigare än planerat
Om du väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inget annat överenskommits med oss.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om 249 kr per bokning. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 timmar före ankomstdag förutsatt att någon av nedan angivna händelser inträffat: 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej. Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd samt ev bokningsavgift.

In- /utcheckningstider
Incheckningstiden gällande stugor är kl. 14.00 och utcheckningstiden är senast kl. 11.00 om inget annat överenskommits. Incheckningstiden gällande campingtomter är kl. 15.00. Lämnas inte tomt eller /stuga i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Ordningsregler
På campingplatsen tillämpas SCR:s ordningsregler. Lokalt kan finnas vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablarsdragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas.

Försäkringar
Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. Är du incheckad med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen. 

Campingplatsens ansvar
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden. Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Klagomål/reklamationer
Om inte hyrd objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 2 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätta till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.